Harmonogram i postępy

Przedstawiamy transparentny harmonogram prac projektu Akademii Cukierniczej.

Obecny postęp: zrealizowane postępy pogrubione w miejscu daty.

Etap 1/3

1. Pomysł i opracowanie projektu,10/2023
2. Poinformowanie Cechu Rzemiosła w Kaliszu,10/2023
3. Przeprowadzenie wstępnych wewnętrznych badań założonych grup odbiorców,10/2023
3. Budowa logotypu i księgi znaku wraz z identyfikacją wizualną,11/2023
4. Budowa strony WWW, utworzenie zrzutki, social-media, promocja i wejście na rynek,12/2023
5. Pozyskiwanie partnerów strategicznych i wspierających, rozmowy z miastem,12/2023 do 04/2024
6. Spotkania ze szkołami (uczniowie i absolwenci) oraz badania założonych grup odbiorców. Uzupełnienie Problemów i Rozwiązań,01-04/2024
7. Budowa i opracowanie Programu,01-04/2024
7. Rekrutacja do Zespołu,01-04/2024
8. Promocja i uzupełnianie strony o niezbędne informacje01-06/2024
9. Opracowanie specjalizacji w zawodzie cukiernik. Zgłoszenie projektu w Ministerstwie Edukacji.06-07/2024
10. Opracowanie wniosku Unijnego, biznesplanu i przełożenie całej dokumentacji do Funduszy Europejskich08-12/2024
11. Zakończenie zrzutki. Całość kapitału przeznaczona jako wkład w zakup ziemii inwestycyjnej na potrzeby budowy hali szkoleniowo-produkcyjnej12/2024
11. Pozyskanie funduszy na budowę hali szkoleniowo-produkcyjnejTBA

Etap 2/3

1. Zgromadzenie potrzebnej dokumentacji technicznejTBA 2025
2. Zakup ziemi, analiza geodezyjna oraz pozyskanie pozwoleńTBA 2025
3. Zatrudnienie inżyniera, architekta bądź firmy, utworzenie projektu budowlanego, zatwierdzenie całości projektuTBA 2025
4. Zakup materiałów, zawarcie umów z kontrahentamiTBA 2025
5. Przygotowanie terenu, fundamenty i konstrukcja oraz instalacjeTBA 2025
6. Prace wykończeniowe, zakup sprzętu cukierniczegoTBA
7. Odbiory techniczne, uzyskanie pozwoleń ostatecznychTBA
8.TBA
9.TBA
10.TBA

Etap 3/3

1. Inauguracja Akademii Cukierniczej oraz kampania promocyjnaTBA
2. TBA
3. TBA
4. Finalizacja projektu - start nauki w Akademii Cukierniczej.TBA
5. Monitorowanie, doskonalenie i rozwój AkademiiTBA

Oznaczenie TBA w tabelach oznacza z angielskiego: to be announced czyli w naszym słowa znaczeniu: zostanie (wkrótce) ogłoszone

Dodano dnia: 2023-12-01 przez Patryk z Akademii
Tagi:
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt chroniony. Zakaz kopiowania.