Problemy i rozwiązania

Utworzenie praktycznych warsztatów cukierniczych w Kaliszu, które będą przyjmować przyszłych cukierników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz nauki prawdziwego rzemiosła cukierniczego na bazie wytwarzanych wypieków w tradycyjny sposób.

Poniższe problemy wymagają jeszcze potwierdzenia poprzez badania przeprowadzonych na uczniach klas cukierniczych oraz absolwentów szkół zawodowych w zawodzie cukiernik z dyplomem czeladniczym. Absolwenci w rozumieniu projektu – wszyscy Ci, którzy ukończyli szkołe i otrzymali dyplom czeladnika w przeciągu ostatnich 4 lat.

 1. Uczniowie na praktykach zawodowych często traktowani są niszowo jako „przynieść, wynieść, pozamiatać”,
 2. Uczniowie są przyjmowani ze względu na zysku z dotacji i dofinansowań od Państwa wykonując taką samą pracę jak pracownik produkcyjny.
 3. Uczniowie nie chętnie chcą uczyć się cukiernictwa ze względu na złe warunki pracy oraz braku przyjemności z wykonywania zawodu (przez negatywne skutki pracodawcy)
 4. Uczniowie często pracują na maszynach, w cukierniach przemysłowych, w której cukiernie uczą wyrabiania produktów na różnych substancjach, chemii, proszkach, przez co nie potrafią rozpoznać właściwego i odpowiedniego smaku wyrabianego produktu, półproduktu. (dla przykładu: biszkopt wytwarzany na jajkach z proszku).
 5. Uczniowie mający dyplom czeladnika nie wiedzą, co dalej chcą robić w życiu lub gdzie, lub kto mógłby ich zatrudnić.
 6. Uczniowie w większości przypadków nie są postrzegani jako inwestycja w zasoby ludzkie – brakuje szkoleń wewnętrznych, wyjazdów, integracji czy poznawania smaków w innych miejscach na świecie.
 7. Zawód cukiernika nie zawiera podziału specjalizacji, przez co zawód cukiernika jest zbyt ogólnikowy.

Rozwiązania dostosowane pod w/w problemy.

 1. Uczeń od samego początku ma wyjaśnianą definicje rzemiosła w teorii i praktyce. Przystępuje do samodzielnego wypieku ciast i wyrobów ciastkarskich przy pomocy Mistrza Prowadzącego
 2. Uczniowie są wynagradzani o 125% więcej niż przewiduje umowa. Ponadto wynagrodzenie jest waloryzowane rok do roku oraz wypłacane są premie za utrzymywanie standardów, porządku i wykazywanie największego zaangażowania w pracy.
 3. Utworzenie hali cukierniczej, która będzie jednocześnie salą produkcyjną jak i warsztatów dla przyszłych czeladników. Hala dostosowana zgodnie z wymaganiami sanepidu HACCAP i innymi obowiązkami prawnymi (opisane na wstępie projektowym)
 4. Nauka będzie polegać na tym czym cechuje się rzemiosło, czyli pracach manualnych i artystycznych. Praca będzie polegać u podstaw na naturalnych produktach, które pozwolą na przygotowanie uczniów do poznania naturalnych prawdziwych smaków wyrobów, a nie przemysłu szeroko pojętego i ustawianiu maszyn, które same wyrabiają wypieki.
 5. Uczeń po skończeniu praktyk w zawodzie cukiernik ma gwarancje pracy gdy zda i otrzyma dyplom czeladnika na ocenę bardzo dobry. Pracę otrzyma w innym zakładzie lub w naszym zakładzie pracy, jeśli będą dostępne wakaty.
 6. Priorytetem dla nas będzie inwestowanie w zasoby ludzkie, dlatego każdy praktykant odbędzie co najmniej 3 szkolenia cukiernicze w roku z firmami zewnętrznymi zajmujących się profesjonalnym cukiernictwem.
 7. Dodatkowo dostarczymy targi i promocje warsztatów praktycznych,
 8. Zgłoszenie do Ministerstwa Edukacji oraz podmiotów odpowiedzialnych o podziale zawodu cukiernika na specjalizacje (min. np. Specjalizacja CR1 Torty, Specjalista CR2 Kruche i Suche, Specjalista CR3 Ciasta, Specjalista CR4 Lody). - do tego powstanie oddzielna podstrona.
 1. Prestiżową markę, dzięki której o wyjściu z takich praktyk uczeń będzie postrzegany jako prawdziwy cukiernik rzemiosła. Świadectwo pracy po wyjściu z naszych warsztatów praktycznych ma być postrzegane mniej więcej tak jak wyjście z prestiżowych studiów w Polsce.
 2. Rozwój rzemiosła na poziomie prawdziwej definicji rzemiosła jako wytwarzanie manualne i artystyczne wyrobów cukierniczych. Zwiększenie trendu cukiernika.
 3. Znajomość smaków u podstaw i odpowiedniego doprawiania produktów metodami naturalnymi a nie sztuczno przetworzonymi.
 4. Ekologie oraz biodegradacje. Inwestycje w „Zielone Powietrze”.
 5. Zadowolenie i satysfakcje uczniów,
 6. Zatrudnienie i zwiększenie zatrudnienia przez wykwalifikowanych pracowników,
Dodano dnia: 2023-12-01 przez Patryk z Akademii
Tagi:
2024 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt chroniony. Zakaz kopiowania.